Tlumočník a překladatel - němčinatlumočení němčina, simultánní tlumočení, konsekutivní tlumočení, doprovodné tlumočení, odborné překlady německý jazyk právní překladyDeutsch


English

Odkazy

Fotografie

Jan Vaňo

Topasová 655/50
Praha 16 - Radotín
mobil: +420 608737969
tel.: +420 283853088
e-mail: vanojan@gmail.com
IČO: 16475259
DIČ: CZ6502100385
Tlumočení simultánní i konsekutivní - němčina

Vzdělání - studium oboru český jazyk a německý jazyk na FF UK Praha (semestr na Humboldtově univerzitě v Berlíně)
Praxe ve svobodném povolání od roku 1991
Člen Jednoty tlumočníků a překladatelů (JTP)
Živnostenský list
Informace, které se při práci dozvím, považuji za důvěrné
Časová flexibilita
Reference na požádání
Pracoval jsem pro projekty Phare Evropské unie, ústřední orgány státní správy, překladatelské agentury v České republice i v zahraničí, mezinárodní koncerny i malé a střední podnikatele